Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 13:20

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., στην συνεδρίαση της 27/11/2019 αποφάσισε:
Τον ορισμό της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.), η οποία  θα είναι μονομελής, με διετή θητεία και μέλος τον κ. ΚΑΛΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου Εκδίκασης Ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς.  
Η παραπάνω επιτροπή θα λειτουργήσει στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., με τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον Αθλητικό Νόμο, τις τροποποιήσεις του,  τον Κανονισμό Διαιτησίας και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.
 

Read 418 times