Κανονισμοί – Εγκύκλιοι

 1. Κανονισμός Ε.Ο.Κ.
  •     Διοίκηση, Επιτροπές, Αθλητικές Ενώσεις, Τοπικές Επιτροπές, Κ.Ε.Δ, Σωματεία (Άρθρο 1 έως 18)
  •     Πρωταθλήματα (Άρθρο 18 έως 57)
  •     Διαιτητές-Κριτές (Άρθρο 58 έως 81)
  •     Πειθαρχικό Δίκαιο Σωματείων (Άρθρο 82)
  •     Πειθαρχικό Δίκαιο Προπονητών (Άρθρο 83 έως 84)
  •     Πειθαρχικό Δίκαιο Διοικητικών Παραγόντων (Άρθρο 85)
  •     Γενικά (Άρθρο 86 έως 89)
  •     Εθνικές Ομάδες (Άρθρο 90 έως 99)
  •     Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών (Άρθρο 100)
 2. Κανονισμός Αντιπροσώπων Καλαθοσφαιριστών-Προπονητών
 3. Κανονισμός Εγγραφών-Μεταγραφών Ελλήνων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Ερασιτεχνικά Σωματεία
 4. Κανονισμός-Απόφαση Εγγραφής Ομογενών & Αλλοδαπών Αθλητών σε Ελληνικά Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία Καλαθοσφαίρισης
 5. Κανονισμός Ελλήνων Προπονητών
 6. Κανονισμός Διαιτησίας
 7. Κανονισμός Παιδιάς
 8. Κανονισμός-Απόφαση Συγχώνευσης Αθλητικών Σωματείων