ΔΣ-Επιτροπές

Σύνθεση ΔΣ
Πρόεδροs:ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α’ Αντιπρόεδρος:ΘΥΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Β’ Αντιπρόεδρος:ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεν.Γραμματέας:ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Ταμίας:ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Ειδ.Γραμματέας:ΤΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μέλη:ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
 ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Επιτροπή Πρωταθλημάτων
Πρόεδροs:ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Μέλη:ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδροs:ΘΥΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Μέλη:ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδροs:ΚΑΛΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μέλη:ΤΑΝΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΚΑΛΑΒΑΖΗΣ ΚΥΡΟΣ