Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Έχοντες υπόψη:    
α) Το Καταστατικό της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.(άρθρα 9,15,16)
β) Την από 18/05/2016 , αριθμός  31, θέμα 4ο , απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.
γ) Τον  Αθλητικό Νόμο 2725/99
καλούνται οι κ.κ. Αντιπροσώποι όλων των Μελών της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Ιουλίου του έτους 2016 και ώρα 18:00΄, που θα γίνει στα γραφεία  της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας (Ιεραρχών 1, 591 00 Βέροια).
Σε περίπτωση που δεν θα γίνει η απαρτία που προβλέπει το Καταστατικό , η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα ( Τρίτη 5 Ιουλίου 2016), την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.
Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία , ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.