Παράταση Χρονικού Ορίου Μεταγραφών για Σωματεία Εθνικών Κατηγοριών

Σας γνωρίζουμε ότι εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και κατόπιν αιτήματος που δέχθηκε η ΕΟΚ από τα σωματεία των Εθνικών κατηγοριών (Β’&Γ’ Εθνική κατηγορία Ανδρών ,Α1 & Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών ) αποφασίσθηκε η παράταση του χρονικού ορίου των μεταγραφών κατά δέκα (10) ημέρες.
Οι πάσης φύσεως μεταγραφές που αφορούν στα σωματεία αυτά θα ολοκληρωθούν στις 20/7/2016.