Οι Επιτροπές της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Βάσει του Καταστατικού της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. Κεφ. Δ (άρθρο 25ο) & του  Αθλητικού Νόμου 2725/99 με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Νόμου 3057/2002
Οι Επιτροπές που θα λειτουργήσουν στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αποφασίσθηκε να στελεχωθούν από τους κ.κ.:

Επιτροπή Πρωταθλημάτων:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγράμματος:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ:ΤΑΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ:ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Οικονομική Επιτροπή:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΘΥΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΚΑΛΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ:ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ