Ανοδος από την Β΄ στην Α΄ Κατηγορία Ανδρών Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 2016-17

Από την Β΄ κατηγορία Ανδρών στην  Α΄ κατηγορία Ανδρών ανέρχονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, πλην της περιπτώσεως που από την Γ΄ Εθνική  υποβιβαστούν τρεις (3)  ομάδες της Ένωσης τότε από την Α΄ κατηγορία Ανδρών στην  Β΄ κατηγορία Ανδρών υποβιβάζονται οι τρεις (3) τελευταίες  ομάδες της βαθμολογίας , ο ένατος της βαθμολογίας της  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ θα δώσει αγώνα μπαράζ με τον δεύτερο της βαθμολογίας της Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ,  σε ουδέτερο γήπεδο, ο νικητής του αγώνα θα παραμείνει ή θ’ ανέβει κατά περίπτωση στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο θεσµοθετηµένος (σταθερός) αριθμός των ομάδων κάθε κατηγορίας μειώνεται λόγω αποχωρήσεως ή λόγω επιβολής ποινής υποβιβασμού συνεπεία μηδενισμού, ως και συγχώνευσης ομάδων της ιδίας ή ανώτερης κατηγορίας, συμπληρώνεται από ομάδες της Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. αφού προηγουμένως συντελευθεί ο υποβιβασμός και η άνοδος του αριθμού των ομάδων που προβλέπεται από την προκήρυξη της Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ να είναι συνολικά δώδεκα (12)