ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Mε υπουργική απόφαση έχει δοθεί παράταση για την άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι τις 31-08-2019.