ΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΣΚΕΜ 2021 – 2022

Ανακοινώνουμε προς τα Σωματεία Εθνικών Κατηγοριών ευθύνης μας, ότι έχουν παραληφθεί οι δερμάτινες μπάλες πουκάθε χρόνο παρέχονται δωρεάν στις ομάδες. Οι εκπρόσωποι των προαναφερθέντων Σωματείων μπορούν να παραλαμβάνουν τις μπάλες που δικαιούνται, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, από τα  Γραφεία της ΕΚΑΣΚΕΜ