ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΄Ένωσης που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, αναβάλλεται