ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετική με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων