ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 (28/02/2022 έως 08/03/2022 )

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα
περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 19/02/2022 έως 08/03/2022 με βάση την ΚΥΑ που
εκδόθηκε στις 25/02/2022 με τίτλο:

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Δευτέρα 28
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 08 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00» (ΦΕΚ
891Β’)