ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑ ΕΟΚ: ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. 2007 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)