ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β ΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2021-22

Καταρτίσθηκαν τα Προγράμματα της Β Φάσης του Πρωταθλήματος Ανδρών, όπως αυτά προέκυψαν από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14/3/22 και ώρα 17:00, στο γραφείο της Ένωσης, από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, το Δ.Σ. και εκπροσώπων των συμμετεχόντων Συλλόγων και είναι: