ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 (από 04/04/2022 έως 11/04/2022)

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διευκρινίζονται τα εξής σε σχέση με τα
περιοριστικά μέτρα που ισχύουν από 04/04/2022 έως 11/04/2022 με βάση την ΚΥΑ που
εκδόθηκε στις 02/04/2022 με τίτλο:
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ 1547Β’)