Ο ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

Ο αθλητής του Συλλόγου ευθύνης μας ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Μπιλιούρης Δημήτρης κλήθηκε στο Κλιμάκιο της Προεθνικής Εφήβων στην Αθήνα 20-21/4/22.