ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΜΠΑΔΩΝ

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ε.Ο.Κ. καλούνται στο Κλιμάκιο της Εθνικής ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ, οι ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ) & ΑΜΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ) την Τετάρτη 11/5/22 και ώρα 17:00 στο ΚΓ ΜΙΚΡΑΣ