ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ 2022-2023