ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Επιστολή 3639/18.07.22 του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΚ, κ. Νικόλαου Νικολόπουλου, σχετική με την παράταση προθεσμίας δήλωσης αθλητών/τριών – επιβεβαίωση λίστας αθλητών/τριών