ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αίτησης μεταγραφών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ομοσπονδίας. 

Οδηγίες για τις μεταγραφές όπως και για την εγγραφή των αθλητών μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: apps.basket.gr/documentation 

Περιληπτικά η διαδικασία των μεταγραφών έχει ως εξής: 

  1. Αίτηση μεταγραφής από το σωματείο προορισμού 
  2. Εγκρίσεις από τον αθλητή και το σωματείο προέλευσης (όπου υπάρχει) και πληρωμή του παραβόλου (όπου υπάρχει) με τον RF κωδικό από το σωματείο προορισμού 
  3. Ολοκλήρωση της μεταγραφής από το Τμήμα Μητρώου όταν έχουν εγκρίνει όλα τα μέρη και διεκπεραιωθεί η πληρωμή.