ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέχρι 31/8/2023 δόθηκε παράταση της ισχύος των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 4602-Β-31.08.2022