ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Έχοντες υπόψη:

α) Το Καταστατικό της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

β) Την από 1/12/2022, απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

γ) Τον Αθλητικό Νόμο 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους κ.κ. Αντιπροσώπους των Σωματείων – Μελών της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου του έτους 2022 και ώρα 20:30΄.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 2725/1999, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα (Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου του έτους 2022), και ώρα, 21.30΄ με τον ίδιο τρόπο (διαδικτυακά) και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.