ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 2022-2023

Η ΕΟΚ, εξέδωσε διευκρινιστικήδιάταξη περί της εγκυκλίου χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2022-23 και μπορείτε να την δείτε εδώ: