Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΣΤΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

Το έγγραφο κλήσης από την Ε.Ο.Κ.