Καθορισμός παράβολων παράλληλης συμμετοχής (διπλό δελτίο)

Σε συνέχεια της υπ. αρίθμ. 88 /10.08.2023 απόφαση του κεντρικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας το ύψος των παράβολων παράλληλης συμμετοχής (διπλό δελτίο) καθορίζονται ως εξής : 

  • Το παράβολο έκδοσης διπλού δελτίου είναι 300 ευρώ για αθλητές / αθλήτριες γεννηθέντες από το 2001 έως και το 2004 οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα παράλληλης συμμετοχής σε σωματείο εθνικής κατηγορίας. 
  • Για αθλητές / αθλήτριες γεννηθέντες από το 2001 έως και το 2004 οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα παράλληλης συμμετοχής σε σωματείο τοπικής κατηγορίας, το παράβολο έκδοσης διπλού δελτίου είναι 100 ευρώ. 
  • Για αθλητές / αθλήτριες γεννηθέντες από το 2005 έως και το 2007 οι οποίοι αποκτούν δικαίωμα παράλληλης συμμετοχής, το παράβολο έκδοσης διπλού δελτίου είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία που συμμετέχει το σωματείο παράλληλης συμμετοχής.