ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Έχοντες υπόψη:       α) Το Καταστατικό της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

β) Την από 09/04/2024, απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

γ) Τον  Αθλητικό Νόμο 2725/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τους κ.κ. Αντιπροσώπους όλων των Σωματείων – Μελών της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα  27 Μαΐου του έτους 2024 και ώρα 18:00΄, που θα γίνει στον πολυχώρο «Ελιά» στην  Βέροια (Πάρκο Ελιάς, Βέροια 591 32) .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

2.-Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (01/01/2022-31/12/2023).

3.-Έγκριση συνολικού Οικονομικού Απολογισμού 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) και  Οικονομικού Απολογισμού 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023)  και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 01/01/2022-31/12/2023 από πάσης ευθύνης.

4.-Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025

5.-Ανοιχτή συζήτηση περί διοργανώσεων επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Σε περίπτωση που δεν θα γίνει η απαρτία που προβλέπει το Καταστατικό , η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα ( Τρίτη 28 Μαΐου του έτους 2024), την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία , ανεξαρτήτου του αριθμού παρόντων Σωματείων.