Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της ΕΚΑΣΚΕΜ

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., στην συνεδρίαση της 16/11/2016  και μετά την παραίτηση του μέλους της ΚΕΔ κ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ αποφάσισε να ορίσει αντικαταστάτη του τον κ. ΤΑΝΑΤΖΗ ΓΙΩΡΓΟ, έτσι
1.Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.),  αποτελείται από τους κ.κ. :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΛΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ        : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ        : ΤΑΝΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η παραπάνω επιτροπή θα λειτουργήσει στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., με τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον Αθλητικό Νόμο, τον Κανονισμό Διαιτησίας και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.

2. Γραμματέας της Επιτροπής όπως ορίζει ο Αθλητικός Νόμος και ο Κανονισμός Διαιτησίας θα είναι η κ. ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΜΙΜΗ .

3. Yπεύθυνος στο μονομελές δικαιοδοτικό όργανο Εκδίκασης Ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς είναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔ κ. ΚΑΛΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, με αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αθλητικό Νόμο, στον Κανονισμό Διαιτησίας και στους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.