Νέο Μέλος της ΚΕΔ/ΕΚΑΣΚΕΜ ο κ. Καλαβάζης Κύρος

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., στην συνεδρίαση της 08/03/2017  και μετά την παραίτηση του μέλους της ΚΕΔ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, λόγω της εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Κ.Ε.  αποφάσισε να ορίσει αντικαταστάτη του τον κ. ΚΑΛΑΒΑΖΗ ΚΥΡΟ.