Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., στην συνεδρίαση της 27/11/2019 αποφάσισε:
Τον ορισμό της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.), η οποία  θα είναι μονομελής, με διετή θητεία και μέλος τον κ. ΚΑΛΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου Εκδίκασης Ενστάσεων κακής εφαρμογής των Κανονισμών Παιδιάς.  
Η παραπάνω επιτροπή θα λειτουργήσει στην Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., με τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον Αθλητικό Νόμο, τις τροποποιήσεις του,  τον Κανονισμό Διαιτησίας και τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ.