ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗ 2022-2023

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι κριτές να αποστείλουν το συνημμένο αρχείο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΤΗ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 το αργότερο μέχρι 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, στο email: ekaskem.enosis@gmail.com