Προεπιλεγμένη Εικόνα

admin@ekaskem

Τακτική Γενική Συνέλευση Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.

Έχοντες υπόψη:     α) Το Καταστατικό της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ.(άρθρα 9,15,16) β) Την από 18/05/2016 , αριθμός  31, θέμα 4ο , απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. γ) Τον  Αθλητικό Νόμο 2725/99 καλούνται οι κ.κ. Αντιπροσώποι όλων των Μελών της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ., σε Τακτική…